Διημερίδα 12 και 13 Νοεμβρίου 2022

320.00 800.00 

Το PFR στην διαχείριση και βελτίωση των μαλακών και σκληρών ιστών, καθώς και στην αισθητική του προσώπου

12/11/22 Dr Joseph CHOUKROUN:  Ινώδες πλούσιο σε αιµοπετάλια. Βιολογικοί και φαρµακολογικοί παράγοντες επιτυχίας στην Εµφυτευµατολογία
13/11/22 Prof. Κλεοπάτρα ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Νέες τάσεις στην αισθητική του προσώπου µε έξυπνα παράγωγα αίµατος – PRF  CLEOPATRA TECHNIQUE™

Description

Το PFR στην διαχείριση και βελτίωση των μαλακών και σκληρών ιστών, καθώς και στην αισθητική του προσώπου

Αθήνα 12 & 13 Νοεμβρίου 2022

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel -Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες

Additional information

Παρακαλώ επιλέξτε:

PRF: Βιολογικοί και φαρµακολογικοί παράγοντες επιτυχίας στην Εµφυτευµατολογία (12/11), Νέες τάσεις στην αισθητική του προσώπου µε έξυπνα παράγωγα αίµατος – PRF CLEOPATRA TECHNIQUE™ (13/11), Συμμετοχή και στις δύο ημέρες (12 – 13/11), Κάτοχοι συσκευής PRF (12/11), Κάτοχοι συσκευής PRF (13/11), Κάτοχοι συσκευής PRF και για τις δύο ημέρες (12 – 13/11)